Website Logo
06-30-475-9662 0-24h
Logo Image

ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A halál mindig váratlanul tör szeretteinkre, hozzátartozóinkra. A bennünket ért megrázkódtatás nehéz perceiben tanácstalanok vagyunk, hogy vajon mit is kell tennünk. E tanácstalan pillanat megoldásához szeretnénk segítséget nyújtani.
 
Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén
 • Telefonon vagy személyesen értesíteni a házi orvost vagy az ügyeletes orvost. (az orvos megállapítja a halálesetet és a szükséges okmányok kitöltése után, engedélyezi az elhunyt elszállítását).
 • A Hírös Temetkezési Kft. ügyeletének értesítése 06-30/475-9662 éjjel - nappal hívható telefonszámon, az elhunyt elszállítása érdekében.
 • Rendőrség értesítése:
- rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén)
- amennyiben a halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.
 
Elszállításkor az elhunyton nemesfém, vagy annak vélhető tárgy nem maradhat.
 
A temetkezési szolgáltatás megrendelése a Hírös Temetkezési Kft ügyfélszolgálati irodáján személyesen történhet.

Rendelkezésükre álló irodáink, elérhetőségeink és nyitva tartásaink:
- 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17/b. (Kecskeméti Református Temető) 
    Tel.: 06-30/690-7921
    Minden nap: 8:00-tól 15:00 óráig
vagy:
- 6080 Szabadszállás, Duna u. 1.
    Tel.: 06-30/997-4835
    Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9:00-tól 12:00 óráig
    Szerda: 14:00-tól 17:00 óráig
 
Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén
 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt (az érintett kórházi osztályt vagy Igazságügyet).
 • Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
 • A Hírös Temetkezési Kft. Ügyfélszolgálati irodájának felkeresése a megbízás, valamint a szükséges iratok kitöltése érdekében.
Rendelkezésükre álló irodáink, elérhetőségeink és nyitva tartásaink:
- 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17/b. (Kecskeméti Református Temető) 
    Tel.: 06-30-690-7921
    Kardos Betti
    Minden nap: 8:00-tól 15:00 óráig
vagy:
- 6000, Kecskemét , Cányi J. körút 4. /Nagy posta mögött/
    Tel: 06-30-831-4875
    Simon Hilda
    Minden nap : 8:00 -tól 15:00 óráig
vagy :
- 6080 Szabadszállás, Duna u. 1.
    Tel.: 06-30-997-4835
    Vargáné Brátán Viktória
    Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9:00-tól 12:00 óráig
    Szerda: 14:00-tól 17:00 óráig
 
 
Temetés intézéséhez szükséges okmányok
 • Elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya.
 • Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben nincs meg, beszerzésében segítünk).
 • Halott vizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki, beszerzésében segítünk).
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről. (ügyfélszolgálatunkon található ilyen nyomtatván, melyet segítünk kitölteni)
 • Külföldi elhunyt esetén az útlevél.
 • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról.
 • Végtisztességre való felkészítés , ruházat vagy lepedő.
Ezen túlmenően
Ha az elhalt házas családi állapotú
 • Életben lévő házastárs személyi igazolványa.
 • Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata.
Ha az elhalt elvált családi állapotú
 • A jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, amely az előző házasság megszűnését igazolja.
Ha az elhalt özvegy családi állapotú
 • A volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
A fentiekben felsorolt okmányokkal célszerű felkeresni bennünket és a további teljeskörű temetés ügyintézését már mi folytatjuk tovább.
 
Hamvasztás esetén
Amennyiben az elhunytat a hozzátartozók hamvasztatni kívánják, úgy ezt a tényt minden érdekelt szervnél közölni kell:
- otthon történt halálesetnél a körzeti orvossal,
- kórházban történtnél a kórbonctannal,

Otthon történt halálesetnél (ha az orvos nem rendelt el boncolást) a hamvasztást engedélyeztetnie kell a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.).
Engedélyezés után lehet megrendelni társaságunknál a hamvasztás lebonyolítását.
 
Kérésükre minden engedélyeztetést a Hírös Temetkezési Kft. megbízás alapján elvégez.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzati (katolikus) temetőrészben történő temetéskor a Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) sz. rendeletének 3. számú melléklete alapján temetésekkor a temetői létesítmények igénybevételi díját (31.500,- Ft. + Áfa) az önkormányzatnál megfizetni szíveskedjenek (hasonlóan a református temetőrészben történő temetéseknél, ahol a Fülöpszállási Református Egyházközség lelkész hivatalánál történik a befizetés).
 
A temetéseket abban az esetben tudjuk elvégezni, ha a befizetésről visszaigazolást kapunk.

Üzenetküldés

Köszönjük, üzenetét elküldtük!