Website Logo
06-30-475-9662 0-24h
Logo Image

MAGYAR TEMETKEZÉS SZAKLAP

Magyar Temetkezés szaklapok

 
2017
 
magyar-temetkezes-2017-julius.jpg

Magyar temetkezés 2017 július

 

Magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány.

 
 
 
2015
magyar-temetkezes-20151.jpg

Magyar temetkezés 2015.

 

 

Magyar temetkezés kegyeleti szakmai kiadvány. Megjelenik negyedévenként. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI) lapja 

 
 
 
2014
magyar-temetkezes-2014-tel.jpg

Magyar Temetkezés 2014. tél

 

Mire évzáró lapszámunk az Önök kezébe kerül, már javában benn járunk az adventi időszakban, mely a várakozás, az ünnepre hangolódás gyönyörű, de egyben fáradságos időszaka is.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2014-tavasz.jpg

Magyar Temetkezés 2014. tavasz

 

Újra véget ért egy év és egy új, lehetőségekkel és kihívásokkal teli évfolyam kezdődött el szakmai kiadványunknál is, szám szerint a Xii., melynek első lapszámát tartja kezében.

 
 
 
2013
magyar-temetkezes-borito-2013-november.jpg

Magyar Temetkezés 2013. november

 

Örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önöket soron következő lapszámunk oldalán, melyet ismételten válogatott és aktuális információkkal próbáltunk megtölteni.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2013-aprilis1.jpg

Magyar Temetkezés 2013. április

 

Köszöntjük Önöket az új évfolyam első lapszámában!

 
 
 
2012
magyar-temetkezes-borito-2012-oktober

Magyar Temetkezés 2012. október

 

Minden arany már, a Napsugár is, mely ontotta kincsét egész Nyáron át nézd, sok falomb, levél fáradtan hintázik az őszi széltől, lehullni, pihenni vágy...

 
 
magyar-temetkezes-borito-2012-julius

Magyar Temetkezés 2012. július

 

Megérkezett dolgos hétköznapjainkba a nyár. A nap ezernyi sugara melegséggel tölti el testünket, lelkünket, így könnyebben tudunk szeretettel nyitni a minket körülvevő világra.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2012-tavasz

Magyar Temetkezés 2012. tavasz

 

Immáron több mint egy éve, hogy szerkeszthetem szakmai lapunkat, a Magyar Temetkezést. Számos, a temetkezési szakmát érintő fontos témáról tudtunk már hírt adni eddigi kiadványainkban is, és úgy gondolom, hogy ez a mostani újság is kínál…

 
 
 
2011
magyar-temetkezes-borito-2011-december

Magyar Temetkezés 2011. december

 

Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé és a szereteté, csupán egyetlen egy, s annak is az estéje…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2011-oktober

Magyar Temetkezés 2011. október

 

Sok - sok munka, tervezés, egyeztető megbeszélés, érdekek és ellenérdekek elsimítása, viták, várakozás, majd felfokozott munkatempó, javítás és utolsó perces változtatás előzi meg egy-egy lapszám megjelenését.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2011-julius

Magyar Temetkezés 2011. július

 

Tennivalókban bővelkedő, de úgy hiszem eredményes negyedév áll mögöttünk, melyet az OTEI és társszervezetei, az éves közgyűlések megtartásával zártak le.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2011-marcius

Magyar Temetkezés 2011. március

 

Eltelt néhány hónap korábbi lapszámunk megjelenése óta. Ismét tavasz van és ismét a megújulásé a főszerep. De nem csak a természet kel új életre ebben az időszakban. Mi magunk is újból tetterősen, új ötletektől vezérelve…

 
 
 
2010
magyar-temetkezes-borito-2010-december.jpg

Magyar Temetkezés 2010. december

 

Reményeink szerint, a minden tekintetben megújult lapunk hasábjain, sikerült olyan témákat felvetni melyek nemcsak felkeltik a temetkezési szakmában érdekeltek figyelmét, hanem hasznos segítséget is nyújthatnak, vagy adott esetben tovább, illetve együtt gondolkodásra…

 
 
 
2008
magyar-temetkezes-borito-2008-aprilis

Magyar Temetkezés 2008. április

 

Nagy örömömre szolgál, hogy jelen kegyeleti szakmai lap, melynek a főszerkesztője vagyok, újra és újra a szakma kiválóságainak, meghatározóinak, valamint az OTEI üléseinek témájává vált.

 
 
 
2007
magyar-temetkezes-borito-2007-december.jpg

Magyar Temetkezés 2007. december

 

Immár az ötödik téli számot nyújtjuk át Önnek, s ez így Karácsony és az újesztendő előtt nagy felelősség. Egyrészt, mert mindannyian ilyenkor tekintjük át az egész évet, milyen eredményeket, sikereket értünk el, s mit kellett volna…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2007-oktober1.magyar-temetkezes-borito-2007-oktober

Magyar Temetkezés 2007. október

 

A trópusi meleget idéző nyár bizonyára nagy kihívás elé állította a kegyeleti szakma vala- mennyi ágát. Ezt felejtendő szép őszt értünk meg, s reméljük a tél sem lesz mostohább, mint a tavalyi volt.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2007-julius

Magyar Temetkezés 2007. július

 

Nyári számunk egy nagy rendezvény szellemében készült. A TEMEXPO 2007 Budapesten 2007. május 17-19-én, egy olyan nagyszabású nemzetközi találkozó- ja volt a Kegyeleti szakmának, amelyre méltán lehetnek büszkék a szervezők – rendezők.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2007-aprilis

Magyar Temetkezés 2007. április

 

Sok szempontból rendhagyó az idei tavasz. Igazán tél sem volt, ezért a temetõkben korán el lehetett kezdeni a „nagytakarí­tást”. Jelen számunk sok információt tartalmaz, amelyekrõl néhányat szeretnék Önnek ajánlani.

 
 
 
2006
magyar-temetkezes-borito-2006-december.jpg

Magyar Temetkezés 2006. december

 

A hosszú, langyos ősz után – amely nem minden szempontból volt jóvégre megérkezett a tél, s bár fehér karácsonyt nem ígérnek a meteorológusok, reméljük, újságunkban megtalálja azokat a havas téli tájakat, amelyek felidézik…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2006-oktober

Magyar Temetkezés 2006. október

 

Hos­­s­­zú, s­­ző­lő­t ér­le­lő­, nap­s­­u­gar­as­­ ő­s­­zt hagyu­nk magu­nk u­tán. Új­s­­águ­nk két hétte­l kés­­ő­bb j­e­le­nik me­g, - vis­­zont indokoltan…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2006-julius

Magyar Temetkezés 2006. július

 

Lapunk nyári száma – amint Ön is tapasztalja – némi késés­ sel jelenik meg. A szabadság, a pihenés a feltöltő­dés ideje alatt nehéz volt a sokfajta információt, eseményt „összeterelni,” annak ellenére, hogy hí­reink,…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2006-aprilis

Magyar Temetkezés 2006. április

 

Örömmel és szeretettel nyújtom át Önnek - szerkesztõtársaim nevében is - a Magyar Temetkezési újság 10. példányát.

 
 
 
2005
magyar-temetkezes-borito-2005-december

Magyar Temetkezés 2005. december

 

Változnak az évszakok! S milyen gyorsan. Mintha tegnap lett volna, amikor a 2004-es év végi számban kö­szö­ntö­ttem Önt.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2005-szeptember

Magyar Temetkezés 2005. szeptember

 

Az ősz ta­lán ke­gye­se­bb le­sz hozzánk, mint a­ ma­gunk mö­gö­tt ha­gyott nyár, a­me­ly ne­m sok ö­rö­me­t hozott időjárásáva­l, kü­lönöse­n a­ te­me­tke­zé­si sza­kmába­n…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2005-julius

Magyar Temetkezés 2005. július

 

Az idei nyárelő a TEMEXPO 2005 jegyében telt el. A készü- lődés, a kiállítás, a vele párhuzamosan megrendezésre került Konferencia, olyan nagy esemény volt a kegyeleti és temetkezési szakmán belül, hogy jelen számunkban, megkülönböztetett…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2005-aprilis.jpg

Magyar Temetkezés 2005. április

 

Negyedévenként megjelenő lapunk két hetet késett. A késés oka a következő: szerettük volna a Temetkezési törvény módosítását ebben a tavaszi számban megjelentetni, annak aláírására vártunk.

 
 
 
2004
magyar-temetkezes-borito-2004-december

Magyar Temetkezés 2004. december

 

Szerkesztőtársaim, és e lap hasábjain magukról hírt adók írásainak kézhezvételekor örömmel töltött el, hogy mennyi esemény történt az elmúlt időszakban, a kegyeleti szakmában.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2004-szeptember

Magyar Temetkezés 2004. szeptember

 

Szeptember végén, amikor a természet „haldoklásával” egyre többet gondolunk a tőlünk eltávozott szeretteinkre, kegyelettel emlékezünk meg az előttünk járókról.

 
 
magyar-temetkezes-borito-2004-junius

Magyar Temetkezés 2004. június

 

Meg­emlékezett Szeg­ed vár­o­sa­ a­ 125 évvel ezelő­tti na­g­yár­ví­zrőõ­l, a­ho­l jelen vo­lta­k Szeg­ed testvér­vár­o­sa­i­na­k küldöttei, s a­zo­kna­k a­ telep­üléseknek a­…

 
 
magyar-temetkezes-borito-2004-marcius

Magyar Temetkezés 2004. március

 

Mai­ sz­á­munk köz­é­ppo­ntj­á­ban a temetkez­é­si­ fo­rmá­k új­do­nsá­gai­ mellett, bemutatj­uk a Sz­ófi­ai­ krematóri­umo­t, ki­tünteté­se alkalmá­ból gratulá­lunk…

 
 
 
2003
magyar-temetkezes-borito-2003-december

Magyar Temetkezés 2003. december

 

Egy tar­tal­má­ban és kül­se­jébe­n is me­gújul­t Magyar­ Te­me­tke­zési l­ap­p­al­ kö­szö­ntö­k be­ Önhö­z, az év l­e­gsze­bb ünne­p­e­, Kar­á­csony e­l­őtt.

 
 
 
 

Üzenetküldés

Köszönjük, üzenetét elküldtük!