Website Logo
06-30-475-9662 0-24h
Logo Image

Nemzetközi szállítás

Vállaljuk a külföldön elhunyt magyar állampolgárok hazaszállításának megszervezését, lebonyolítását, valamint az elhunyt hazaszállítását követően igény szerint az magyarországi temetés teljes körű megszervezését, lebonyolítását.

Vállaljuk továbbá a Magyarországon elhalálozott külföldi állampolgárok hazaszállításának megszervezését, lebonyolítását, ügyintézését a szükséges okiratok és engedélyek beszervezésével.

 

Törvények:

(Tv 1999) 35. § (1) Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban (szállítókoporsóban) lehet.
(2) Rendkívüli halálesetekkel összefüggő halottszállításról külön jogszabály rendelkezik. folytatás…

36. § (1) Holttest, urna külföldre történő szállításához - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az elhalálozás helye szerint egészségügyi államigazgatási szervnek az engedélye szükséges. 
(2) Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát. 
(3) A nemzetközi halottszállítás egyéb feltételeit külön jogszabály tartalmazza.

Vhr 43.§ (3) A szállításra használt koporsón belül fém koporsót kell használni, amennyiben a szállítás vonaton, hajón, légi járművön, illetve külföldre történik. .

Vhr 46.§ (4) Halottnak külföldről Magyarországra való szállításához az engedélyt a magyar konzuli tisztviselő adja ki. Az engedélyezésnél a belföldi helyközi halottszállításra vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe kell venni azzal az eltéréssel, hogy a kettős koporsó használata minden esetben kötelező. A rendeltetési helyen - a temető fenntartója (üzemeltetője) értesítése alapján - az intézet a szállítmányt ellenőrzi, a halottszállítási engedélyt bevonja és megőrzi.

 

A nemzetközi szabványoknak és törvényeknek megfelelő kegyeleti kellékekkel, hűthető halottszállító gépjárművel, valamint tapasztalt sofőrökkel állunk rendelkezésre.

Üzenetküldés

Köszönjük, üzenetét elküldtük!